head-top-bg

Produkter

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana er en entomogen sopp av ascomycetes, hovedsakelig inkludert beauveria bassiana og beauveria brucella, etc., som kan forårsake insektforgiftning, forstyrre metabolismen og føre til døden. De svært virulente stammene av beauveria bassiana dannet en invasjonsstruktur på kroppsveggen til bomullsormormens larver ved kortsiktig vekst, mens de lave virulente stammene produserte slanke krypende hyfer på larvenes kroppsvegg. Forårsaker skadedyrs død.