head-top-bg

Produkter

  • Thiocyclam

    Thiocyclam

    Thiocyclam 50% SP kan kontrollere lepidoptera, coleoptera, noe diptera og thysanoptera. I poteter for colorado potetbille, i voldtekt for coleoptera og lepidoptera skadedyrskomplekser, i vannet ris for stammeborere og noen andre skadedyr, i mais for maisborer og tanymecus, i sukkerroer for sukkerroer og annen coleoptera, i sukkerrør til sukkerrørstamborer, i frukttrær for lepidoptera, i grønnsaker for bladgraver og forskjellige lepidoptera og coleoptera.