head-top-bg

Produkter

  • Monoammonium Phosphate MAP

    Monoammonium fosfat MAP

    Som gjødsel er det best egnet å påføre monoammoniumfosfat under avlingens vekst. Monoammoniumfosfat er surt i jorden, og for nær frøene kan ha ugunstige effekter. I sure jordarter er det bedre enn kalsium og ammoniumsulfat, men i alkalisk jord. Det er også overlegen andre gjødsel; det bør ikke blandes med alkalisk gjødsel for å unngå å redusere gjødseleffektiviteten.